k.ú.: 765350 - Otročín u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561215 - Stříbro NUTS5 CZ0327561215
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 3141076
zahrada 71 27479
travní p. 54 284989
lesní poz 87 1383569
vodní pl. nádrž umělá 2 1269
vodní pl. tok přirozený 13 13407
vodní pl. tok umělý 11 10184
zast. pl. společný dvůr 8 1328
zast. pl. zbořeniště 6 1750
zast. pl. 39 21722
ostat.pl. jiná plocha 27 5938
ostat.pl. manipulační pl. 16 7788
ostat.pl. neplodná půda 13 20139
ostat.pl. ostat.komunikace 64 76210
ostat.pl. silnice 18 25334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5103
Celkem KN 563 5027285
Par. DKM 563 5027285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 37
LV 52
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1997
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 15:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.