k.ú.: 765368 - Těchlovice u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561215 - Stříbro NUTS5 CZ0327561215
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 3831472
zahrada 101 65061
travní p. 58 826156
lesní poz 60 1610165
vodní pl. nádrž umělá 3 14278
vodní pl. tok přirozený 4 21362
vodní pl. tok umělý 1 227
zast. pl. společný dvůr 5 124
zast. pl. zbořeniště 11 3951
zast. pl. 136 64175
ostat.pl. jiná plocha 54 26061
ostat.pl. manipulační pl. 31 72822
ostat.pl. neplodná půda 11 14182
ostat.pl. ostat.komunikace 83 146684
ostat.pl. pohřeb. 1 1659
ostat.pl. silnice 10 64821
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 62382
ostat.pl. zeleň 27 268777
Celkem KN 688 7094359
Par. DKM 688 7094359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
Celkem BUD 132
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 116
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.04.2010 1:1000 11.03.2010 *)
DKM 1:1000 01.01.1998
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1998


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.