k.ú.: 765392 - Přední Lhota u Těchlovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 555193 - Těchlovice NUTS5 CZ0421555193
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 8239
zahrada 22 17825
ovoc. sad 1 3698
travní p. 102 561626
lesní poz 42 400987
vodní pl. tok přirozený 3 8567
zast. pl. zbořeniště 5 474
zast. pl. 25 11500
ostat.pl. dobývací prost. 14 90694
ostat.pl. dráha 1 27057
ostat.pl. jiná plocha 19 62989
ostat.pl. manipulační pl. 4 1007
ostat.pl. neplodná půda 23 39897
ostat.pl. ostat.komunikace 24 16609
ostat.pl. silnice 1 6133
Celkem KN 291 1257302
Par. DKM 291 1257302
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 25
LV 48
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.03.2001 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 08:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.