k.ú.: 765431 - Těchlovice u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571024 - Těchlovice NUTS5 CZ0521571024
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 374761
zahrada 161 103993
ovoc. sad 135 1311911
travní p. 51 53575
lesní poz 24 1192947
vodní pl. nádrž přírodní 1 2223
vodní pl. nádrž umělá 2 9513
vodní pl. rybník 4 24290
vodní pl. tok přirozený 4 2512
zast. pl. společný dvůr 12 2920
zast. pl. zbořeniště 2 697
zast. pl. 191 75447
ostat.pl. jiná plocha 27 10175
ostat.pl. manipulační pl. 14 15318
ostat.pl. neplodná půda 1 1014
ostat.pl. ostat.komunikace 68 80729
ostat.pl. silnice 3 32686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4435
Celkem KN 779 3299146
Par. DKM 779 3299146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 128
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 188
LV 200
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.01.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 20.01.2005
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.01.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 05:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.