k.ú.: 765503 - Těchoraz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547778 - Červená Řečice NUTS5 CZ0633547778
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 2369254
zahrada 44 23649
travní p. 184 648831
lesní poz les s budovou 7 263
lesní poz 238 2251583
vodní pl. nádrž umělá 6 5750
vodní pl. rybník 8 12720
vodní pl. tok umělý 26 13280
vodní pl. zamokřená pl. 6 5906
zast. pl. společný dvůr 5 894
zast. pl. zbořeniště 1 180
zast. pl. 75 30309
ostat.pl. jiná plocha 140 123859
ostat.pl. manipulační pl. 4 10277
ostat.pl. neplodná půda 17 9252
ostat.pl. ostat.komunikace 107 97875
ostat.pl. silnice 1 9784
Celkem KN 1076 5613666
Par. KMD 1076 5613666
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 71
LV 142
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2017
KM-D 1:2000 15.05.2003 24.08.2017
S-SK GS 1:2880 1829 15.05.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 14:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.