k.ú.: 765708 - Telecí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578878 - Telecí NUTS5 CZ0533578878
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 582 4145371
zahrada 394 299765
travní p. 1231 3461396
lesní poz les s budovou 5 197
lesní poz 276 4112937
vodní pl. nádrž přírodní 10 7754
vodní pl. nádrž umělá 2 578
vodní pl. rybník 6 3456
vodní pl. tok přirozený 179 39987
vodní pl. tok umělý 44 10785
vodní pl. zamokřená pl. 1 63
zast. pl. společný dvůr 2 687
zast. pl. zbořeniště 24 3194
zast. pl. 359 93068
ostat.pl. jiná plocha 84 46978
ostat.pl. manipulační pl. 50 43924
ostat.pl. neplodná půda 221 78203
ostat.pl. ostat.komunikace 195 182445
ostat.pl. pohřeb. 1 2493
ostat.pl. silnice 67 58522
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 19496
ostat.pl. zeleň 1 1182
Celkem KN 3747 12612481
Par. KMD 3747 12612481
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 123
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 324
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 391
spoluvlastník 555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 23.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 03:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.