k.ú.: 765821 - Babín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548936 - Těmice NUTS5 CZ0633548936
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 1541386
zahrada 52 26699
travní p. 165 584817
lesní poz ostat.komunikace 8 2748
lesní poz 122 414129
vodní pl. nádrž umělá 2 4711
vodní pl. tok přirozený 15 8718
vodní pl. tok umělý 9 3958
vodní pl. zamokřená pl. 1 371
zast. pl. společný dvůr 7 2643
zast. pl. zbořeniště 1 435
zast. pl. 60 24065
ostat.pl. jiná plocha 17 20207
ostat.pl. manipulační pl. 33 20629
ostat.pl. neplodná půda 39 42159
ostat.pl. ostat.komunikace 63 78686
ostat.pl. silnice 5 36936
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 504
Celkem KN 698 2813801
Par. DKM 401 2415511
Par. KMD 297 398290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 60
LV 107
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.10.2018
KMD 1:1000 19.07.2016
S-SK GS 1:2880 1829 02.10.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.05.2022 06:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.