k.ú.: 765848 - Dráchov u Těmic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548936 - Těmice NUTS5 CZ0633548936
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 578572
zahrada 83 40814
travní p. 39 123982
lesní poz 26 169784
vodní pl. rybník 1 1262
vodní pl. tok přirozený 12 2940
vodní pl. tok umělý 2 293
zast. pl. společný dvůr 3 616
zast. pl. zbořeniště 1 23
zast. pl. 59 23321
ostat.pl. jiná plocha 4 1100
ostat.pl. manipulační pl. 22 12145
ostat.pl. neplodná půda 20 21788
ostat.pl. ostat.komunikace 21 31984
ostat.pl. silnice 9 15630
Celkem KN 392 1024254
Par. DKM 171 759165
Par. KMD 221 265089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 51
LV 84
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.10.2018 1:1000 14.11.2018 *)
KMD 1:1000 28.06.2016
S-SK GS 1:2880 1824 28.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 21.05.2022 20:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.