k.ú.: 765864 - Těmice u Kamenice nad Lipou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548936 - Těmice NUTS5 CZ0633548936
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 4470679
zahrada 218 143289
travní p. 462 1998195
lesní poz ostat.komunikace 1 1672
lesní poz 489 14317484
vodní pl. nádrž umělá 4 2173
vodní pl. rybník 9 27495
vodní pl. tok umělý 37 21668
vodní pl. zamokřená pl. 11 7821
zast. pl. společný dvůr 2 1443
zast. pl. zbořeniště 1 107
zast. pl. 291 88036
ostat.pl. jiná plocha 115 117747
ostat.pl. manipulační pl. 46 46222
ostat.pl. neplodná půda 24 23857
ostat.pl. ostat.komunikace 149 323612
ostat.pl. pohřeb. 3 2804
ostat.pl. silnice 9 52845
ostat.pl. zeleň 1 1252
Celkem KN 2173 21648401
Par. DKM 1576 7042489
Par. KMD 597 14605912
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 260
LV 330
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2020
DKM-KPÚ 1:1000 13.11.2019
S-SK GS 1:2880 1829 24.08.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.05.2022 13:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.