k.ú.: 766348 - Javor u Teplic nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574538 - Teplice nad Metují NUTS5 CZ0523574538
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1026805
zahrada 61 49978
ovoc. sad 2 5079
travní p. 186 1014406
lesní poz les s budovou 1 9
lesní poz 105 714472
vodní pl. tok přirozený 4 14591
vodní pl. tok umělý 1 2525
zast. pl. zbořeniště 9 3598
zast. pl. 78 31129
ostat.pl. jiná plocha 20 13380
ostat.pl. manipulační pl. 11 41403
ostat.pl. neplodná půda 4 4143
ostat.pl. ostat.komunikace 60 61368
ostat.pl. silnice 6 16456
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4036
Celkem KN 596 3003378
Par. KMD 596 3003378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 75
LV 90
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2014
S-SK GS 1:2880 1840 15.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 16.05.2022 13:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.