k.ú.: 766470 - Terezín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565717 - Terezín NUTS5 CZ0423565717
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 354620
zahrada 83 53726
ovoc. sad 10 35725
travní p. 39 289317
lesní poz 8 252832
vodní pl. nádrž umělá 1 192
vodní pl. tok přirozený 16 170937
vodní pl. tok umělý 6 10429
vodní pl. zamokřená pl. 4 18121
zast. pl. společný dvůr 22 15188
zast. pl. zbořeniště 10 1661
zast. pl. 723 620130
ostat.pl. dráha 2 4729
ostat.pl. jiná plocha 151 372819
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 35794
ostat.pl. manipulační pl. 66 221066
ostat.pl. neplodná půda 72 254682
ostat.pl. ostat.komunikace 156 246174
ostat.pl. pohřeb. 7 78977
ostat.pl. silnice 34 95838
ostat.pl. skládka 3 20400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 519511
ostat.pl. zeleň 57 422851
Celkem KN 1654 4095719
Par. DKM 1598 4002371
Par. KMD 56 93348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 154
č.p. byt.dům 39
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 29
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.e. garáž 151
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 98
bez čp/če obč.vyb 44
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz pod 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 686
byt.z. byt 288
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 33
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 350
LV 835
spoluvlastník 1282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.05.2013
DKM 1:1000 10.10.2012
KMD 1:1000 10.10.2012
THM-V 1:1000 01.01.1980 10.10.2012
S-SK GS 1:2880 1843


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 22:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.