k.ú.: 766739 - Lipina u Šternberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552305 - Lipina NUTS5 CZ0712552305
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 837935
zahrada 85 82333
travní p. 190 2173209
lesní poz les s budovou 1 52
lesní poz ostat.komunikace 1 13639
lesní poz 163 4813543
vodní pl. nádrž přírodní 1 4797
vodní pl. tok přirozený 8 25195
zast. pl. zbořeniště 5 949
zast. pl. 94 29893
ostat.pl. jiná plocha 52 37392
ostat.pl. manipulační pl. 1 334
ostat.pl. neplodná půda 12 9779
ostat.pl. ostat.komunikace 117 224010
ostat.pl. pohřeb. 1 934
ostat.pl. silnice 66 166517
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9357
ostat.pl. zeleň 124 278351
Celkem KN 956 8708219
Par. DKM 517 4210131
Par. KMD 439 4498088
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 93
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 133
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.06.2017
KMD 1:1000 11.05.2015
S-SK ŠS 16.06.2017 1:2880 1834 21.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 20.05.2022 22:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.