k.ú.: 766798 - Těšnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 288 1994752
zahrada 330 241854
ovoc. sad 18 78350
travní p. 15 11626
lesní poz 2 4568
vodní pl. tok přirozený 6 9460
vodní pl. tok umělý 2 1322
zast. pl. společný dvůr 1 72
zast. pl. zbořeniště 1 17
zast. pl. 326 106026
ostat.pl. jiná plocha 69 13413
ostat.pl. manipulační pl. 164 69029
ostat.pl. neplodná půda 8 5812
ostat.pl. ostat.komunikace 93 118797
ostat.pl. pohřeb. 1 2272
ostat.pl. silnice 40 46036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 409598
ostat.pl. zeleň 6 9565
Celkem KN 1387 3122569
Par. DKM 1387 3122569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 308
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 1
Celkem JED 15
LV 403
spoluvlastník 550

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.1998
Ins. A 1:2000 16.11.1942 18.09.1998
S-SK ŠS 1:2880 1830 16.11.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.