k.ú.: 766861 - Tetčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583987 - Tetčice NUTS5 CZ0643583987
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1093 2721870
zahrada 372 257400
ovoc. sad 1 3573
travní p. 139 215535
lesní poz 255 11217728
vodní pl. nádrž umělá 31 19491
vodní pl. tok přirozený 42 42346
vodní pl. tok umělý 1 791
zast. pl. zbořeniště 4 527
zast. pl. 635 182327
ostat.pl. dráha 6 48430
ostat.pl. jiná plocha 138 67252
ostat.pl. manipulační pl. 77 92627
ostat.pl. neplodná půda 173 51145
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 931
ostat.pl. ostat.komunikace 344 107268
ostat.pl. silnice 81 79686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6449
ostat.pl. zeleň 55 7704
Celkem KN 3451 15123080
Par. DKM 3451 15123080
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 286
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 96
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 16
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 578
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 693
spoluvlastník 972

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2017
DKM-KPÚ 30.09.2015 1:1000 01.10.2015 *) KoPÚ Neslovice
THM-G 1:2000 01.01.1969 27.09.2017 Současně s digitalizací THM-G bude zapracována ZMVM vedená na velmi malé části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1968


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 02:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.