k.ú.: 766925 - Tetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572756 - Tetín NUTS5 CZ0522572756
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 1564164
zahrada 137 209958
ovoc. sad 3 11369
travní p. mez, stráň 1 246
travní p. 80 166121
lesní poz 15 598565
vodní pl. nádrž přírodní 3 391
vodní pl. nádrž umělá 7 20827
vodní pl. tok přirozený 49 21185
zast. pl. 142 56448
ostat.pl. jiná plocha 47 21080
ostat.pl. manipulační pl. 16 23842
ostat.pl. neplodná půda 8 3595
ostat.pl. ostat.komunikace 78 52775
ostat.pl. silnice 13 42767
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1758
ostat.pl. zeleň 4 10995
Celkem KN 840 2806086
Par. DKM 840 2806086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.used 41
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 135
LV 192
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1991 04.08.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 23:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.