k.ú.: 766992 - Tichá na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599956 - Tichá NUTS5 CZ0804599956
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8105 - Frenštát pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 81051 - Frenštát pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1773 7106873
zahrada 1021 1090408
travní p. 1310 3294340
lesní poz 1070 3006176
vodní pl. nádrž přírodní 12 5519
vodní pl. nádrž umělá 1 209
vodní pl. rybník 1 15008
vodní pl. tok přirozený 200 321152
vodní pl. zamokřená pl. 2 3088
zast. pl. společný dvůr 17 5898
zast. pl. zbořeniště 16 3386
zast. pl. 945 271777
ostat.pl. jiná plocha 428 348495
ostat.pl. manipulační pl. 69 98522
ostat.pl. neplodná půda 271 209440
ostat.pl. ostat.komunikace 799 462540
ostat.pl. pohřeb. 5 35588
ostat.pl. silnice 80 122469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 25744
ostat.pl. zeleň 13 19353
Celkem KN 8046 16445985
Par. DKM 8046 16445985
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 585
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 27
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 43
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 938
byt.z. byt 80
byt.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 83
LV 1273
spoluvlastník 1858

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2017
THM-V 1:2000 01.12.1982 29.11.2017 Část území geodeticky, část FÚO s úplným fotogrammetrickým vyhodnocením zastavěného území bez redukcí střešních plášťů.
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 18:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.