k.ú.: 767026 - Tichonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530778 - Tichonice NUTS5 CZ0201530778
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 763 3878096
zahrada 137 119654
ovoc. sad 1 4270
travní p. 402 1138488
lesní poz ostat.komunikace 1 502
lesní poz 179 1586460
vodní pl. nádrž přírodní 1 360
vodní pl. rybník 2 6700
vodní pl. tok přirozený 5 117710
vodní pl. tok umělý 9 2239
vodní pl. zamokřená pl. 3 2393
zast. pl. společný dvůr 6 1836
zast. pl. zbořeniště 2 405
zast. pl. 196 73974
ostat.pl. jiná plocha 38 43345
ostat.pl. manipulační pl. 16 20120
ostat.pl. neplodná půda 144 93272
ostat.pl. ostat.komunikace 112 110920
ostat.pl. silnice 5 40234
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 26191
ostat.pl. zeleň 8 3236
Celkem KN 2042 7270405
Par. KMD 2042 7270405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 12
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 65
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 190
LV 237
spoluvlastník 392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2016
S-SK GS 1:2880 1841 23.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 17.05.2022 16:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.