k.ú.: 767034 - Tichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 535184 - Tichov NUTS5 CZ0724535184
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 941 1248975
zahrada 102 63827
ovoc. sad 5 16430
travní p. 1584 2363328
lesní poz 580 3195821
vodní pl. nádrž umělá 1 403
vodní pl. tok přirozený 17 19811
vodní pl. tok umělý 12 4975
vodní pl. zamokřená pl. 3 2245
zast. pl. společný dvůr 20 6473
zast. pl. zbořeniště 12 2702
zast. pl. 261 54480
ostat.pl. jiná plocha 279 82244
ostat.pl. manipulační pl. 49 25088
ostat.pl. neplodná půda 186 82455
ostat.pl. ostat.komunikace 179 109943
ostat.pl. silnice 9 16515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 20927
ostat.pl. zeleň 2 244
Celkem KN 4275 7316886
Par. KMD 4275 7316886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 110
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 248
LV 355
spoluvlastník 679

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 23.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 08:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.