k.ú.: 767221 - Tisová u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541621 - Tisová NUTS5 CZ0327541621
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 2336674
zahrada 75 49235
travní p. 228 1120348
lesní poz 47 227015
vodní pl. nádrž přírodní 1 2271
vodní pl. nádrž umělá 9 16141
vodní pl. rybník 7 469025
vodní pl. tok umělý 21 8323
zast. pl. zbořeniště 3 977
zast. pl. 112 41401
ostat.pl. jiná plocha 99 61084
ostat.pl. manipulační pl. 15 43176
ostat.pl. neplodná půda 14 14910
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 1068
ostat.pl. ostat.komunikace 83 49939
ostat.pl. pohřeb. 1 2409
ostat.pl. silnice 24 49220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7141
ostat.pl. zeleň 38 7902
Celkem KN 969 4508259
Par. KMD 969 4508259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 29
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 106
byt.z. byt 43
Celkem JED 43
LV 144
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 25.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 06:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.