k.ú.: 767557 - Tlučná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559491 - Tlučná NUTS5 CZ0325559491
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1099 3197001
zahrada 815 381997
ovoc. sad 3 50925
travní p. 349 328012
lesní poz 81 1863005
vodní pl. nádrž umělá 1 2234
vodní pl. tok přirozený 9 29681
vodní pl. tok umělý 2 364
vodní pl. zamokřená pl. 16 43684
zast. pl. společný dvůr 5 511
zast. pl. zbořeniště 2 35
zast. pl. 1295 265285
ostat.pl. dráha 7 67455
ostat.pl. jiná plocha 358 402572
ostat.pl. manipulační pl. 89 98772
ostat.pl. neplodná půda 18 4529
ostat.pl. ostat.komunikace 285 250306
ostat.pl. pohřeb. 1 6332
ostat.pl. silnice 82 94854
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 69645
ostat.pl. zeleň 13 17542
Celkem KN 4555 7174741
Par. DKM 4555 7174741
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 65
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 764
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 245
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 7
Celkem BUD 1263
byt.z. byt 497
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 39
Celkem JED 542
LV 1855
spoluvlastník 2875

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2017
THM-V 1:2000 01.01.1969 20.04.2017
S-SK GS 1839 31.12.1968 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 16.05.2022 23:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.