k.ú.: 767590 - Tlumačov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585858 - Tlumačov NUTS5 CZ0724585858
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72052 - Otrokovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1808 8766598
zahrada 858 545318
ovoc. sad 45 367875
travní p. 319 791295
lesní poz ostat.komunikace 4 9301
lesní poz 73 2164286
vodní pl. nádrž přírodní 2 2986
vodní pl. nádrž umělá 4 112483
vodní pl. tok přirozený 195 106055
vodní pl. tok umělý 3 20809
vodní pl. zamokřená pl. 9 57009
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 60 5977
zast. pl. 1202 418664
ostat.pl. dráha 16 195981
ostat.pl. dálnice 2 98439
ostat.pl. jiná plocha 415 632444
ostat.pl. manipulační pl. 166 249363
ostat.pl. neplodná půda 28 29982
ostat.pl. ostat.komunikace 484 559681
ostat.pl. pohřeb. 1 4429
ostat.pl. silnice 80 278970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 43176
ostat.pl. zeleň 27 49677
Celkem KN 5815 15510804
Par. DKM 895 8284232
Par. KMD 4920 7226572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 15
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 596
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 63
rozestav. 4
Celkem BUD 1167
byt.z. byt 71
obč.z. byt 13
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 88
LV 1529
spoluvlastník 2679

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 04.01.2008 1:1000 13.02.2008 *)
S-SK ŠD 1:2500 1942 30.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 13.02.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 20.05.2022 03:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.