k.ú.: 767760 - Topolany u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 6655
orná půda 379 4318434
chmelnice 2 30517
zahrada 125 116008
ovoc. sad 3 11361
travní p. 11 19452
lesní poz 4 16056
vodní pl. nádrž umělá 1 1818
vodní pl. tok přirozený 4 20425
vodní pl. tok umělý 1 200
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. zbořeniště 1 273
zast. pl. 187 63993
ostat.pl. jiná plocha 33 11648
ostat.pl. manipulační pl. 15 35705
ostat.pl. neplodná půda 5 1439
ostat.pl. ostat.komunikace 46 62596
ostat.pl. silnice 37 61668
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 771
ostat.pl. zeleň 6 3106
Celkem KN 868 4782135
Par. DKM 868 4782135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 123
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 182
byt.z. byt 6
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 6
Celkem JED 13
LV 299
spoluvlastník 463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2000
THM-V 1:2000 01.01.1982 30.06.2000
S-SK ŠD 1:2500 1936 01.01.1982
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1936


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.