k.ú.: 767824 - Knínice u Touchořin - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565211 - Lovečkovice NUTS5 CZ0423565211
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 1304142
zahrada 109 52638
ovoc. sad 2 4352
travní p. 223 1306670
lesní poz 69 1309515
vodní pl. nádrž umělá 2 3156
vodní pl. tok přirozený 5 3602
vodní pl. zamokřená pl. 4 8124
zast. pl. zbořeniště 12 3005
zast. pl. 72 28437
ostat.pl. dráha 2 3908
ostat.pl. jiná plocha 25 9567
ostat.pl. manipulační pl. 1 271
ostat.pl. neplodná půda 311 225557
ostat.pl. ostat.komunikace 71 68858
ostat.pl. silnice 9 45882
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6375
ostat.pl. zeleň 1 1133
Celkem KN 1078 4385192
GP 16 38441
Celkem ZE 16 38441
Par. KMD 1078 4385192
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 38
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 70
LV 105
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 24.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 13:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.