k.ú.: 767841 - Touchovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566217 - Hřivice NUTS5 CZ0424566217
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 20 12874
orná půda 344 2671516
chmelnice 12 97731
zahrada mez, stráň 2 914
zahrada 93 72961
ovoc. sad 2 9453
travní p. mez, stráň 4 1949
travní p. 14 14688
lesní poz les(ne hospodář) 1 8014
lesní poz 2 18707
vodní pl. nádrž umělá 4 7151
vodní pl. tok přirozený 61 30671
vodní pl. zamokřená pl. 5 869
zast. pl. zbořeniště 8 2016
zast. pl. 144 68314
ostat.pl. dráha 5 27238
ostat.pl. jiná plocha 45 26015
ostat.pl. manipulační pl. 6 2670
ostat.pl. neplodná půda 104 121038
ostat.pl. ostat.komunikace 52 54406
ostat.pl. silnice 7 38871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5230
ostat.pl. zeleň 19 799
Celkem KN 955 3294095
Par. KMD 955 3294095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 106
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 141
LV 208
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2011
S-SK GS 1841 08.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 09:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.