k.ú.: 767891 - Donín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566829 - Toužetín NUTS5 CZ0424566829
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 2869156
zahrada 69 47880
ovoc. sad 1 3439
travní p. 1 307
vodní pl. nádrž umělá 1 567
zast. pl. společný dvůr 3 450
zast. pl. zbořeniště 2 208
zast. pl. 97 47922
ostat.pl. jiná plocha 41 18821
ostat.pl. manipulační pl. 6 13516
ostat.pl. neplodná půda 26 8933
ostat.pl. ostat.komunikace 94 36689
ostat.pl. silnice 10 9251
ostat.pl. zeleň 18 864
Celkem KN 755 3058003
Par. DKM 755 3058003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 65
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 95
LV 137
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.05.2014
FÚO 1:5000 01.01.1979 23.05.2014 intravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 17:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.