k.ú.: 767913 - Toužetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566829 - Toužetín NUTS5 CZ0424566829
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 478 3742792
zahrada 107 61277
ovoc. sad 4 17421
travní p. 14 9400
lesní poz 111 90974
vodní pl. rybník 1 198
vodní pl. tok přirozený 11 9391
zast. pl. společný dvůr 7 20017
zast. pl. zbořeniště 4 8048
zast. pl. 118 55810
ostat.pl. jiná plocha 56 61038
ostat.pl. manipulační pl. 8 6974
ostat.pl. mez, stráň 3 183
ostat.pl. neplodná půda 10 15411
ostat.pl. ostat.komunikace 61 143460
ostat.pl. pohřeb. 2 2007
ostat.pl. silnice 15 64987
ostat.pl. zeleň 5 408
Celkem KN 1015 4309796
Par. DKM 1015 4309796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 116
LV 177
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2013
FÚO 1:5000 01.01.1979 28.11.2013 extravilán
Ost. 1:2000 01.01.1979 28.11.2013 intravilán
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 09:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.