k.ú.: 768642 - Dědinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505293 - Troubelice NUTS5 CZ0712505293
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3245
orná půda 85 1502990
zahrada 33 37888
ovoc. sad 2 7743
travní p. 14 55014
lesní poz 36 163736
vodní pl. tok přirozený 2 5793
zast. pl. zbořeniště 2 3444
zast. pl. 37 22142
ostat.pl. jiná plocha 3 581
ostat.pl. neplodná půda 28 27915
ostat.pl. ostat.komunikace 22 34844
ostat.pl. pohřeb. 1 944
ostat.pl. silnice 1 6549
Celkem KN 268 1872828
Par. DKM 268 1872828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 37
LV 70
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1988 01.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.