k.ú.: 768693 - Troubky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589080 - Troubky-Zdislavice NUTS5 CZ0721589080
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1946 5402299
zahrada 316 170532
ovoc. sad 68 109419
travní p. 166 165109
lesní poz 312 583593
vodní pl. nádrž umělá 4 1962
vodní pl. rybník 2 6619
vodní pl. tok přirozený 253 57219
vodní pl. zamokřená pl. 11 2133
zast. pl. zbořeniště 1 213
zast. pl. 194 82185
ostat.pl. jiná plocha 120 28869
ostat.pl. manipulační pl. 62 80116
ostat.pl. neplodná půda 96 34576
ostat.pl. ostat.komunikace 600 96708
ostat.pl. pohřeb. 1 5001
ostat.pl. silnice 375 98800
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7905
ostat.pl. zeleň 11 22319
Celkem KN 4540 6955577
Par. KMD 4540 6955577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 124
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 183
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 390
spoluvlastník 577

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.11.2015
FÚO 1:2000 31.12.1972 05.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 16.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.