k.ú.: 768707 - Zdislavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589080 - Troubky-Zdislavice NUTS5 CZ0721589080
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 799 2079618
zahrada 139 147902
ovoc. sad 345 887553
travní p. 196 154566
lesní poz 51 35948
vodní pl. nádrž umělá 13 2698
vodní pl. tok přirozený 164 24008
zast. pl. zbořeniště 2 242
zast. pl. 148 60466
ostat.pl. jiná plocha 62 13183
ostat.pl. manipulační pl. 25 25774
ostat.pl. neplodná půda 73 21811
ostat.pl. ostat.komunikace 443 98826
ostat.pl. pohřeb. 1 985
ostat.pl. silnice 111 40124
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1481
ostat.pl. zeleň 2 51766
Celkem KN 2575 3646951
Par. KMD 2575 3646951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 87
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 143
LV 241
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2014
FÚO 1:2000 31.12.1972 03.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 07:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.