k.ú.: 768766 - Trpísty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561291 - Trpísty NUTS5 CZ0327561291
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 2955550
zahrada 73 41762
travní p. 131 868753
lesní poz les s budovou 7 208
lesní poz 94 945222
vodní pl. nádrž umělá 2 1749
vodní pl. rybník 2 16099
vodní pl. tok přirozený 3 95828
vodní pl. tok umělý 5 5317
vodní pl. zamokřená pl. 3 7342
zast. pl. zbořeniště 3 1090
zast. pl. 176 71510
ostat.pl. dráha 4 12190
ostat.pl. jiná plocha 83 120270
ostat.pl. manipulační pl. 16 14602
ostat.pl. neplodná půda 81 83631
ostat.pl. ostat.komunikace 79 78375
ostat.pl. silnice 10 47283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16224
ostat.pl. zeleň 3 88676
Celkem KN 892 5471681
Par. KMD 892 5471681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 79
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 174
LV 181
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 23.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.05.2022 11:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.