k.ú.: 768839 - Trstěnice u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554855 - Trstěnice NUTS5 CZ0411554855
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 4274876
zahrada 69 53328
travní p. 297 1947879
lesní poz 71 2467417
vodní pl. nádrž umělá 5 33937
vodní pl. rybník 7 427154
vodní pl. tok umělý 38 47213
vodní pl. zamokřená pl. 15 29599
zast. pl. společný dvůr 4 1350
zast. pl. zbořeniště 8 4389
zast. pl. 198 63964
ostat.pl. foto. elektrárna 1 31212
ostat.pl. jiná plocha 125 132757
ostat.pl. manipulační pl. 24 95416
ostat.pl. neplodná půda 78 454370
ostat.pl. ostat.komunikace 85 151794
ostat.pl. pohřeb. 1 3417
ostat.pl. silnice 5 103483
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11711
Celkem KN 1241 10335266
Par. DKM 1 3640
Par. KMD 1240 10331626
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 70
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 194
byt.z. byt 40
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 43
LV 235
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2015
S-SK GS 1:2880 1838 23.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 06:21

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.