k.ú.: 768855 - Trstěnice u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578894 - Trstěnice NUTS5 CZ0533578894
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1118 9361236
zahrada 558 386010
ovoc. sad 25 65429
travní p. 383 1249996
lesní poz 242 9382298
vodní pl. nádrž umělá 5 11286
vodní pl. rybník 1 701
vodní pl. tok přirozený 4 26759
vodní pl. tok umělý 7 1554
vodní pl. zamokřená pl. 1 122
zast. pl. zbořeniště 16 4093
zast. pl. 416 127887
ostat.pl. jiná plocha 147 64943
ostat.pl. manipulační pl. 88 100491
ostat.pl. neplodná půda 32 23448
ostat.pl. ostat.komunikace 1048 508613
ostat.pl. pohřeb. 2 3820
ostat.pl. silnice 18 150565
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11525
ostat.pl. zeleň 5 315
Celkem KN 4121 21481091
Par. KMD 4121 21481091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 135
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 71
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 408
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 3
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 14
LV 440
spoluvlastník 590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2016
S-SK GS 1:2880 1839 23.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 14:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.