k.ú.: 768880 - Dlouhé Mosty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554529 - Františkovy Lázně NUTS5 CZ0411554529
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 842816
zahrada 13 5359
ovoc. sad 1 5062
travní p. 26 237382
vodní pl. nádrž umělá 1 7168
vodní pl. tok přirozený 3 13921
vodní pl. tok umělý 2 1231
vodní pl. zamokřená pl. 7 21413
zast. pl. společný dvůr 3 128
zast. pl. 21 6431
ostat.pl. dráha 1 12944
ostat.pl. jiná plocha 14 30140
ostat.pl. manipulační pl. 9 3887
ostat.pl. neplodná půda 17 12979
ostat.pl. ostat.komunikace 13 15184
ostat.pl. silnice 6 52474
Celkem KN 153 1268519
Par. DKM 153 1268519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 21
LV 38
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.11.2002
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 21:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.