k.ú.: 769339 - Hoříkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550361 - Lhenice NUTS5 CZ0315550361
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 78497
zahrada 24 49427
ovoc. sad 25 664971
travní p. mez, stráň 2 539
travní p. 37 317293
lesní poz 38 454659
vodní pl. nádrž umělá 5 6141
vodní pl. tok umělý 3 3127
zast. pl. společný dvůr 1 114
zast. pl. 18 8596
ostat.pl. jiná plocha 48 34359
ostat.pl. manipulační pl. 4 3832
ostat.pl. neplodná půda 3 2161
ostat.pl. ostat.komunikace 13 39676
ostat.pl. zeleň 1 289
Celkem KN 227 1663681
Par. DKM 227 1663681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. zem.used 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 18
LV 43
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.10.1997 1:1000 27.10.1997 *)
S-SK GS 1:2880 1837 27.10.1997


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 02:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.