k.ú.: 769452 - Třebechovice pod Orebem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571041 - Třebechovice pod Orebem NUTS5 CZ0521571041
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1167 3426111
zahrada 1339 715449
ovoc. sad 2 4495
travní p. 615 1486313
lesní poz 46 389094
vodní pl. nádrž umělá 7 5826
vodní pl. rybník 1 711
vodní pl. tok přirozený 119 158824
vodní pl. tok umělý 70 13300
vodní pl. zamokřená pl. 41 45112
zast. pl. společný dvůr 75 7379
zast. pl. zbořeniště 17 4877
zast. pl. 1998 497385
ostat.pl. dráha 7 85737
ostat.pl. jiná plocha 313 170726
ostat.pl. manipulační pl. 279 263272
ostat.pl. neplodná půda 93 84273
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4765
ostat.pl. ostat.komunikace 520 355093
ostat.pl. pohřeb. 5 9061
ostat.pl. silnice 181 181541
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 69114
ostat.pl. zeleň 31 47533
Celkem KN 6949 8025991
Par. DKM 6949 8025991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 37
č.p. doprava 1
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 1249
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 27
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 93
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 213
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 40
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če výroba 49
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1958
byt.z. byt 269
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 90
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 372
LV 2439
spoluvlastník 3762

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.11.2002
Ins. A 1:1000 04.09.1931 14.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 18:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.