k.ú.: 769606 - Třebenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565768 - Třebenice NUTS5 CZ0423565768
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 757 3840920
vinice 7 3011
zahrada skleník-pařeniš. 1 29
zahrada 751 586172
ovoc. sad 110 805945
travní p. 329 283811
lesní poz 2 10628
vodní pl. nádrž přírodní 1 779
vodní pl. nádrž umělá 1 3003
vodní pl. tok přirozený 86 60619
zast. pl. společný dvůr 12 1206
zast. pl. zbořeniště 32 3885
zast. pl. 735 202571
ostat.pl. dráha 21 62857
ostat.pl. jiná plocha 96 43579
ostat.pl. manipulační pl. 61 37763
ostat.pl. neplodná půda 110 77073
ostat.pl. ostat.komunikace 221 135389
ostat.pl. pohřeb. 2 8653
ostat.pl. silnice 42 121671
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 33828
ostat.pl. zeleň 5 8727
Celkem KN 3402 6332119
PK 1034 3265511
Celkem ZE 1034 3265511
Par. KMD 2020 1161414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 472
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 10
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 702
byt.z. byt 81
byt.z. garáž 20
obč.z. byt 34
Celkem JED 135
LV 1102
spoluvlastník 1554

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2016
S-SK GS 1:2880 1843


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 13:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.