k.ú.: 769673 - Třebešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576832 - Třebešov NUTS5 CZ0524576832
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 2047757
zahrada 133 125367
ovoc. sad 2 7213
travní p. 188 585170
lesní poz 13 54488
vodní pl. nádrž umělá 4 5971
vodní pl. tok přirozený 15 23910
vodní pl. tok umělý 14 15412
vodní pl. zamokřená pl. 2 1531
zast. pl. 145 70797
ostat.pl. jiná plocha 23 8838
ostat.pl. manipulační pl. 16 37465
ostat.pl. neplodná půda 3 1998
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1133
ostat.pl. ostat.komunikace 49 87669
ostat.pl. silnice 15 45817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6029
ostat.pl. zeleň 5 4840
Celkem KN 787 3131405
Par. DKM 787 3131405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 67
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 143
LV 174
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2006 nové mapování
DKM-KPÚ 1:1000 15.09.2003
S-SK GS 1:2880 1840 07.12.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 21:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.