k.ú.: 770396 - Třebotov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539759 - Třebotov NUTS5 CZ020A539759
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 450
orná půda plantáž dřevin 2 33485
orná půda 259 3084706
zahrada 804 588465
ovoc. sad 13 53849
travní p. mez, stráň 1 2675
travní p. 82 535651
lesní poz 29 1744230
vodní pl. nádrž umělá 3 5927
vodní pl. rybník 1 2564
vodní pl. tok přirozený 6 3134
vodní pl. tok umělý 1 390
vodní pl. zamokřená pl. 2 6571
zast. pl. zbořeniště 1 189
zast. pl. 851 161053
ostat.pl. jiná plocha 108 112036
ostat.pl. manipulační pl. 6 13697
ostat.pl. neplodná půda 21 38779
ostat.pl. ostat.komunikace 180 219133
ostat.pl. pohřeb. 2 7301
ostat.pl. silnice 7 36979
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 33671
ostat.pl. zeleň 13 200125
Celkem KN 2400 6885060
Par. DKM 55 710527
Par. KMD 2345 6174533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 460
č.p. tech.vyb 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 160
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 837
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 33
LV 888
spoluvlastník 1185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.07.2016
KMD 1:1000 30.07.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.07.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 25.05.2022 02:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.