k.ú.: 770540 - Třebušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567027 - Most NUTS5 CZ0425567027
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 5 1544
travní p. 6 297806
lesní poz les(ne hospodář) 6 777159
vodní pl. nádrž umělá 12 76747
vodní pl. tok přirozený 7 34235
zast. pl. zbořeniště 25 8494
zast. pl. 84 39457
ostat.pl. dráha 25 182624
ostat.pl. jiná plocha 144 2710531
ostat.pl. manipulační pl. 78 273422
ostat.pl. neplodná půda 16 14582
ostat.pl. ostat.komunikace 71 98370
ostat.pl. silnice 41 121178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 418109
ostat.pl. zeleň 3 10491
Celkem KN 529 5064749
Par. DKM 529 5064749
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obchod 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 31
Celkem BUD 77
LV 33
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2000
S-SK GS 1:2880 1842 30.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 18.05.2022 12:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.