k.ú.: 770671 - Pavlíkov u Třemešného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561304 - Třemešné NUTS5 CZ0327561304
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 2162679
zahrada 39 23946
travní p. 42 171213
lesní poz 20 655882
vodní pl. nádrž umělá 1 1791
vodní pl. rybník 2 426
vodní pl. tok přirozený 3 14748
vodní pl. tok umělý 1 1902
vodní pl. zamokřená pl. 1 1141
zast. pl. společný dvůr 1 357
zast. pl. zbořeniště 6 2684
zast. pl. 37 23949
ostat.pl. dráha 1 3252
ostat.pl. jiná plocha 31 119064
ostat.pl. manipulační pl. 3 5177
ostat.pl. neplodná půda 5 47197
ostat.pl. ostat.komunikace 32 76409
ostat.pl. silnice 9 31583
Celkem KN 316 3343400
Par. DKM 316 3343400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 37
LV 49
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2006
DKM-KPÚ 10.11.2003 1:1000 25.11.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1838 27.11.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 01:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.