k.ú.: 770744 - Třenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531138 - Cerhovice NUTS5 CZ0202531138
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 1425011
zahrada 84 51307
ovoc. sad 4 12029
travní p. 59 332080
lesní poz 7 113207
vodní pl. nádrž umělá 2 2367
vodní pl. tok umělý 76 17901
zast. pl. zbořeniště 5 935
zast. pl. 137 43908
ostat.pl. jiná plocha 32 28848
ostat.pl. manipulační pl. 5 3739
ostat.pl. neplodná půda 14 5975
ostat.pl. ostat.komunikace 68 41674
ostat.pl. silnice 6 35235
Celkem KN 804 2114216
Par. KMD 804 2114216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 135
LV 161
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 24.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.