k.ú.: 770892 - Třinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 182006
zahrada 594 473859
travní p. 162 147662
lesní poz les(ne hospodář) 13 921376
lesní poz 49 354655
vodní pl. nádrž umělá 6 7726
vodní pl. rybník 1 6100
vodní pl. tok přirozený 55 164039
vodní pl. zamokřená pl. 6 2112
zast. pl. společný dvůr 24 6576
zast. pl. zbořeniště 15 4864
zast. pl. 2425 991827
ostat.pl. dráha 34 134343
ostat.pl. jiná plocha 411 1345644
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1376
ostat.pl. manipulační pl. 245 951274
ostat.pl. neplodná půda 138 102926
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 29102
ostat.pl. ostat.komunikace 546 393611
ostat.pl. silnice 97 100091
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 172728
ostat.pl. zeleň 228 284187
Celkem KN 5250 6778084
Par. DKM 5250 6778084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. byt.dům 51
č.p. doprava 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 123
č.p. rod.dům 508
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 60
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 868
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 44
bez čp/če výroba 520
bez čp/če zem.stav 34
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2389
byt.z. byt 290
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 26
obč.z. byt 13
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 349
LV 1500
spoluvlastník 1976

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2005
Ost. 1:1000 31.12.1973 01.07.2005 reambulace v r. 1973
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1973 reprodukce otisku mapy z r. 1924


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 17.05.2022 17:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.