k.ú.: 771139 - Třískolupy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566951 - Výškov NUTS5 CZ0424566951
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 927630
travní p. 1 31873
zast. pl. 3 1866
ostat.pl. dráha 3 7338
ostat.pl. jiná plocha 10 70519
ostat.pl. manipulační pl. 213 2302722
ostat.pl. neplodná půda 3 15511
ostat.pl. ostat.komunikace 66 28204
Celkem KN 325 3385663
Par. DKM 325 3385663
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 3
LV 12
spoluvlastník 15

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2001 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 15.08.1984 29.04.2001
THM-V 1:2000 01.01.1974 14.08.1984
S-SK GS 1:2880 1843 14.08.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 22.05.2022 22:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.