k.ú.: 771287 - Pavličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 546267 - Tuhaň NUTS5 CZ0511546267
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 718024
zahrada 81 38841
travní p. 180 817572
lesní poz 107 1003616
vodní pl. nádrž umělá 2 9384
vodní pl. tok umělý 6 4161
vodní pl. zamokřená pl. 1 108
zast. pl. zbořeniště 20 4284
zast. pl. 57 19586
ostat.pl. jiná plocha 14 2978
ostat.pl. manipulační pl. 4 3884
ostat.pl. neplodná půda 173 135861
ostat.pl. ostat.komunikace 61 66785
ostat.pl. pohřeb. 1 1226
ostat.pl. silnice 4 33278
Celkem KN 753 2859588
Par. KMD 753 2859588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 57
LV 86
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.