k.ú.: 771732 - Turov nad Loučnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575399 - Moravany NUTS5 CZ0532575399
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 317 2331154
zahrada 122 85599
ovoc. sad 7 19054
travní p. 197 502291
lesní poz les(ne hospodář) 3 11980
lesní poz 22 36967
vodní pl. nádrž umělá 2 10999
vodní pl. tok přirozený 4 22492
vodní pl. tok umělý 42 9865
vodní pl. zamokřená pl. 1 1550
zast. pl. zbořeniště 1 158
zast. pl. 87 53832
ostat.pl. dráha 12 48678
ostat.pl. jiná plocha 28 23462
ostat.pl. manipulační pl. 14 14481
ostat.pl. neplodná půda 47 33719
ostat.pl. ostat.komunikace 60 52023
ostat.pl. silnice 15 31010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4524
Celkem KN 983 3293838
Par. KMD 983 3293838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 76
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 86
LV 163
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2009
S-SK GS 1:2880 1839 31.07.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 20:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.