k.ú.: 771813 - Mokřina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538906 - Milíkov NUTS5 CZ0411538906
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 1105566
zahrada 34 19192
travní p. 84 639956
lesní poz les(ne hospodář) 12 32310
lesní poz 9 45813
vodní pl. tok umělý 7 16390
zast. pl. společný dvůr 5 426
zast. pl. zbořeniště 7 2510
zast. pl. 29 8124
ostat.pl. jiná plocha 22 52081
ostat.pl. manipulační pl. 1 1621
ostat.pl. neplodná půda 14 19934
ostat.pl. ostat.komunikace 27 48527
ostat.pl. silnice 2 16775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 645
Celkem KN 278 2009870
Par. DKM 278 2009870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 28
LV 52
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.07.2003 1:1000 12.09.2003 *)
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.09.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 07:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.