k.ú.: 772046 - Tvršice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 543128 - Staňkovice NUTS5 CZ0424543128
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 2400927
chmelnice 12 104593
zahrada 54 27127
ovoc. sad 2 11759
travní p. 24 142417
lesní poz 22 137080
vodní pl. nádrž umělá 1 723
vodní pl. tok přirozený 23 128739
zast. pl. společný dvůr 1 537
zast. pl. zbořeniště 4 3119
zast. pl. 95 46582
ostat.pl. dobývací prost. 5 19922
ostat.pl. dráha 3 37356
ostat.pl. jiná plocha 58 168560
ostat.pl. manipulační pl. 2 4206
ostat.pl. neplodná půda 20 32225
ostat.pl. ostat.komunikace 47 95803
ostat.pl. silnice 6 13217
ostat.pl. zeleň 4 2194
Celkem KN 619 3377086
Par. DKM 619 3377086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 93
LV 137
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.03.2001
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 12:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.