k.ú.: 772291 - Klenová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541851 - Klenová NUTS5 CZ0322541851
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 2794
orná půda 247 1380973
zahrada 88 91701
ovoc. sad 2 10272
travní p. mez, stráň 73 226015
travní p. 328 783290
lesní poz 15 479725
vodní pl. nádrž přírodní 2 5184
vodní pl. nádrž umělá 2 1283
vodní pl. rybník 1 36406
vodní pl. tok přirozený 146 42482
vodní pl. tok umělý 1 113
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 51
vodní pl. zamokřená pl. 13 29534
zast. pl. 91 55522
ostat.pl. jiná plocha 133 893770
ostat.pl. mez, stráň 2 1735
ostat.pl. neplodná půda 3 7602
ostat.pl. ostat.komunikace 79 114712
ostat.pl. silnice 3 27946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5544
ostat.pl. zeleň 2 14238
Celkem KN 1240 4210892
Par. DKM 1240 4210892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 88
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 154
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2003
S-SK GS 1:2880 1837 13.08.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 08:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.