k.ú.: 772313 - Týnec u Janovic nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541885 - Týnec NUTS5 CZ0322541885
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 2947731
zahrada 227 182481
ovoc. sad 1 7332
travní p. mez, stráň 1 452
travní p. 126 535293
lesní poz 36 1323498
vodní pl. nádrž umělá 4 8485
vodní pl. rybník 6 27754
vodní pl. tok přirozený 9 9795
vodní pl. tok umělý 4 2082
vodní pl. zamokřená pl. 4 3639
zast. pl. společný dvůr 1 160
zast. pl. zbořeniště 1 214
zast. pl. 255 91277
ostat.pl. jiná plocha 87 102545
ostat.pl. manipulační pl. 10 39419
ostat.pl. neplodná půda 25 30076
ostat.pl. ostat.komunikace 63 139931
ostat.pl. pohřeb. 1 2567
ostat.pl. silnice 6 71032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7611
ostat.pl. zeleň 3 35135
Celkem KN 1127 5568509
Par. DKM 1127 5568509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 135
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 251
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 4
LV 263
spoluvlastník 430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.08.2003
S-SK GS 1:2880 1837 12.08.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.