k.ú.: 772321 - Týnec na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584959 - Týnec NUTS5 CZ0644584959
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1331 3985613
vinice 245 582952
zahrada 471 244273
ovoc. sad 23 18420
travní p. 79 120144
lesní poz les(ne hospodář) 38 145097
lesní poz 75 5392741
vodní pl. tok přirozený 51 299281
vodní pl. tok umělý 5 74469
vodní pl. zamokřená pl. 2 19676
zast. pl. společný dvůr 2 769
zast. pl. zbořeniště 1 279
zast. pl. 564 241240
ostat.pl. dobývací prost. 1 105
ostat.pl. dráha 1 37313
ostat.pl. jiná plocha 160 121981
ostat.pl. manipulační pl. 113 49684
ostat.pl. neplodná půda 26 6826
ostat.pl. ostat.komunikace 550 173035
ostat.pl. pohřeb. 1 2435
ostat.pl. silnice 11 68278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11148
ostat.pl. zeleň 2 1584
Celkem KN 3754 11597343
Par. DKM 3754 11597343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 375
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 527
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 890
spoluvlastník 1469

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2007 Z 11020/2007-704
ZMVM 1:2000 15.04.1981 28.11.2007 1.4.1961
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.04.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 19.05.2022 08:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.